Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev
Feb17

Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev

    Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP), ki je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Zasebni lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah in v okviru organizirane oblike...

Preberi več
Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih
Nov15

Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih

    V Sloveniji »Zakon o gozdovih« skupaj s »Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih«, opredeljuje, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja dela v gozdovih. Tako lahko dela opravlja: lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči; registrirana fizična ali pravna oseba – izvajalci, ki...

Preberi več
Pozdravljen svet!
Dec07

Pozdravljen svet!

Z novembrom 2018 se je pričel projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812), ki poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«. Trajal bo 3 leta. Vodi ga Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto. Projekt financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS....

Preberi več