Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Program razvoja podeželja 2007-2013 je za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev financiral en ukrep in sicer ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Ukrep je podprl naložbe v zasebne gozdove za: A – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in...
Analiza izvajanja gozdarskih del med člani strojnih krožkov

Analiza izvajanja gozdarskih del med člani strojnih krožkov

V sklopu CRP projekta smo izvedli izvajanje ankete med člani strojnih krožkov Slovenije. Strojni krožki so oblika rabe strojev med kmetijami, ki temelji na medsebojni sosedski pomoči. So organizirana oblika medsosedske pomoči in prostovoljna združenja kmetov nekega...