Analiza izvajanja gozdarskih del med člani strojnih krožkov
Maj21

Analiza izvajanja gozdarskih del med člani strojnih krožkov

V sklopu CRP projekta smo izvedli izvajanje ankete med člani strojnih krožkov Slovenije. Strojni krožki so oblika rabe strojev med kmetijami, ki temelji na medsebojni sosedski pomoči. So organizirana oblika medsosedske pomoči in prostovoljna združenja kmetov nekega dovolj velikega območja na društveni osnovi. Sodelovanje pri uporabi  kmetijske tehnike se razširi na območje celega krožka. Člani krožka ponudijo proste...

Preberi več
Analiza delovanja strojnega krožka Gorjan kot oblike medsosedske pomoči lastnikov gozdov
Apr25

Analiza delovanja strojnega krožka Gorjan kot oblike medsosedske pomoči lastnikov gozdov

V sklopu ciljnega raziskovalnega projekta Razvoj kazalnikov in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev je bila narejena tudi diplomska naloga avtorja Martina Kende. Izvleček diplomske naloge z naslovom Analiza delovanja strojnega krožka Gorjan kot oblike medsosedske pomoči lastnikov gozdov je objavljen v nadaljevanju. Lastniki gozdov se povezujejo v različne organizacijske oblike, med katerimi so tudi strojni krožki (SK)....

Preberi več
Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev
Feb17

Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev

    Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP), ki je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Zasebni lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah in v okviru organizirane oblike...

Preberi več
Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih
Nov15

Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih

    V Sloveniji »Zakon o gozdovih« skupaj s »Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih«, opredeljuje, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja dela v gozdovih. Tako lahko dela opravlja: lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči; registrirana fizična ali pravna oseba – izvajalci, ki...

Preberi več
Pozdravljen svet!
Dec07

Pozdravljen svet!

Z novembrom 2018 se je pričel projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812), ki poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«. Trajal bo 3 leta. Vodi ga Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto. Projekt financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS....

Preberi več