Projektna skupina

Sodelujoče organizacije

Sodelujoči raziskovalci

dr. Krajnc Nike, vodja projekta

mag. Piškur Mitja

Triplat Matevž

dr. Prislan Peter

Stare Darja

Ščap Špela

Jemec Tina

Dolenšek Marjan

Sever Kristina

Simčič Anica

Škrk Nina

dr. Krč Janez

dr. Pezdevšek Malovrh Špela

Projekt financira

Projekt (V4-1615) Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu, po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa “Zagotovimo.si hrano za jutri! v letu 2016, financirata Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (70%) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (30%).