Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev
Feb17

Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev

    Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP), ki je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Zasebni lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah in v okviru organizirane oblike...

Preberi več