Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih
Nov15

Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih

    V Sloveniji »Zakon o gozdovih« skupaj s »Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih«, opredeljuje, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja dela v gozdovih. Tako lahko dela opravlja: lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči; registrirana fizična ali pravna oseba – izvajalci, ki...

Preberi več