A system for quality assessment of forestry contractors

A system for quality assessment of forestry contractors

V reviji CROJFE – Croatian journal of forest engineering (Vol 42, No. 1) smo objavili izvirni znanstveni članek z naslovom “A system for quality assessment of forestry contractors” avtorjem Matevž Triplat in dr. Nike Krajnc. Članek je v angleškem...
Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih

Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih

Z namenom ugotoviti stanje na področju izvajanja poseka in spravila v zasebnih gozdovih, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v okviru CRP projekta »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev«, ki ga financirata Javna agencija za...
Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja

Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja

Z namenom ugotoviti vpliv oziroma uspešnost ukrepov Programa razvoja podeželja (PRP) na profesionalizacijo gozdarskih del in ponudbe gozdarskih storitev ter varnost pri delu v gozdu, smo v okviru CRP projekta izvedli pilotno raziskavo med prejemniki PRP sredstev. Za...
Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Program razvoja podeželja 2014-2020 za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Sloveniji financira en ukrep, in sicer ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov:...