Kolofon

Datum objave spletnega mesta: December, 2018

Založnik: Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Odgovorna oseba:
Urednik:
ISSN 2630-3892
 
 

Avtorske pravice

© Avtorske pravice (Gozdarski inštitut Slovenije) 2015 Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletna stran mehan.gozdis.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.
Vsebino spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Gozdarski inštitut Slovenije, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).