Povečanje izkoriščanja potenciala gozdov s pomočjo Programa razvoja podeželja
Dec17

Povečanje izkoriščanja potenciala gozdov s pomočjo Programa razvoja podeželja

Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP). To je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica EU opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in...

Preberi več