Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja
Avg31

Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja

Z namenom ugotoviti vpliv oziroma uspešnost ukrepov Programa razvoja podeželja (PRP) na profesionalizacijo gozdarskih del in ponudbe gozdarskih storitev ter varnost pri delu v gozdu, smo v okviru CRP projekta izvedli pilotno raziskavo med prejemniki PRP sredstev. Za potrebe te raziskave smo pripravili dva anketna vprašalnika in sicer je bil prvi namenjen prejemnikom sredstev v obdobju 2007-2013 in drugi 2014-2018. Na izbranem vzorcu...

Preberi več
Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020
Avg24

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Program razvoja podeželja 2014-2020 za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Sloveniji financira en ukrep, in sicer ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov: podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ter podukrep M08.6: podpora za naložbe v gozdarske...

Preberi več