Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih
Sep02

Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih

Z namenom ugotoviti stanje na področju izvajanja poseka in spravila v zasebnih gozdovih, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v okviru CRP projekta »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev«, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v septembru 2019 izvedli obširno anketiranje med naključnimi gospodinjstvi na področju celotne...

Preberi več