Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013
Jul10

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Program razvoja podeželja 2007-2013 je za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev financiral en ukrep in sicer ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Ukrep je podprl naložbe v zasebne gozdove za: A – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in B – naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa. Pri naložbah tipa B, kjer so bile upravičene tri...

Preberi več