Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Program razvoja podeželja 2007-2013 je za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev financiral en ukrep in sicer ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Ukrep je podprl naložbe v zasebne gozdove za: A – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in...