Program razvoja podeželja 2007-2013 je za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev financiral en ukrep in sicer ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Ukrep je podprl naložbe v zasebne gozdove za: A – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in B – naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa. Pri naložbah tipa B, kjer so bile upravičene tri kategorije stroškov (mehanizacija, osebna zaščitna sredstva in splošni stroški) so prevladovale vloge za mehanizacijo in tudi po vrednosti je bilo največ izplačanih zahtevkov v kategoriji mehanizacija. Za nakup mehanizacije za delo v gozdovih je bilo skupno odobrenih skoraj 15 mil €, medtem ko je bilo za osebna zaščitna sredstva namenjeno nekaj več kot 1 mil €.

Izmed opreme in strojev je bilo kupljenih največ traktorjev kolesnikov za delo v gozdu – z in brez vitla skupaj jih je bilo v okviru PRP kupljenih 287. Sledi nakup motornih žag, teh je bilo kupljenih 149. V okviru PRP 2007-13 je bilo nabavljenih kar 142 kompletov osebnih zaščitnih sredstev za delo s stroji in opremo, kar vključuje zaščitne čevlje, zaščitno čelado z mrežico in glušniki, rokavice, zaščitne sekaške hlače ali zaščitno sekaško obleko. Po številu nabavljenih strojev je bilo kar nekaj tudi vitlov, in sicer 130 ter traktorskih gozdarskih prikolic, skupaj s in brez pogona jih je bilo kupljenih 90.

Nakup traktorjev

V okviru naložbe B (naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa) je bilo izplačanih 294 vlog za nakup traktorjev, od tega 287 traktorjev kolesnikov in 7 zgibnih traktorjev, skupna vrednost izplačil pa je znašala dobrih 11 milijonov €. Če primerjamo nakup traktorjev z nakupom vse opreme in strojev, je bilo kar 69 % od vseh izplačanih sredstev namenjenih za traktorje.

Za nakup traktorjev v okviru PRP 2007-2013 je bilo mogoče pridobiti sredstva v treh javnih razpisih. V okviru 1. javnega razpisa so bili upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju 1.1.2007 do 30.6.2009. Vsi traktorji, kupljeni v okviru 1. javnega razpisa, so bili kupljeni v letu 2008, izplačila za vseh 136 zahtevkov za traktorje kolesnike za delo v gozdu, pa so potekala še v naslednjih dveh letih. V okviru 3. javnega razpisa so bili upravičeni stroški, ki so nastali po 1.1.2009.  Vsi traktorji, kupljeni v okviru tega razpisa, so bili kupljeni v letu 2009. Izplačanih je bilo 119 zahtevkov za traktorje kolesnike in 3 zahtevki za zgibne traktorje. V okviru 5. javnega razpisa so bili upravičeni stroški, ki so nastali po 1.1.2012. To je bil zadnji rapis v obdobju PRP 2007-2013 za nakup mehanizacije in v tem obdobju je bilo izplačanih 32 zahtevkov za traktorje kolesnike in 4 zahtevki za zgibne traktorje za delo v gozdu. Vsi traktorji, kupljeni v okviru tega razpisa, pa so bili kupljeni v letu 2012. Pri primerjavi nakupa traktorjev kolesnikov za delo v gozdu v okviru naložbe B, ukrepa 122, v obdobju PRP 2007-2013, z nakupom vseh traktorjev kolesnikov, ugotovimo, da je bilo v vseh letih sofinanciranih 5 % traktorjev.