Z namenom ugotoviti vpliv oziroma uspešnost ukrepov Programa razvoja podeželja (PRP) na profesionalizacijo gozdarskih del in ponudbe gozdarskih storitev ter varnost pri delu v gozdu, smo v okviru CRP projekta izvedli pilotno raziskavo med prejemniki PRP sredstev. Za potrebe te raziskave smo pripravili dva anketna vprašalnika in sicer je bil prvi namenjen prejemnikom sredstev v obdobju 2007-2013 in drugi 2014-2018. Na izbranem vzorcu prejemnikov, ki so bili naključno izbrani iz baze prejemnikov PRP sredstev, smo opravili telefonsko anketiranje. Anketiranje je bilo zaključeno konec meseca avgusta.

Za aktualno obdobje PRP 2014-2020, smo vzorec anketirancev razširili, saj želimo dobiti bolj celosten pogled na prejemnike sredstev. Oblikovali smo spletno anketo in jo razposlali med vse, katerim so bila v okviru dveh javnih razpisov za prejem PRP sredstev 2014-2018, odobrena sredstva v okviru podukrepa M08.6 za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa. Spletno anketo smo pripravili ločeno za tiste, ki imajo v lasti gozd, in tiste, ki nimajo v lasti gozda, vendar so prejeli sredstva za nakup strojev in opreme za delo v gozdu. Na razpisu namreč lahko kandidirajo tudi samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki nimajo gozda v lasti, vendar morajo v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa izkazati prihodek iz sečnje in spravila lesa.

Anketi bosta aktivni do konca meseca septembra in sta dostopni na spletnih povezavah:

ANKETA ZA LASTNIKE GOZDA: https://www.1ka.si/a/291917

ANKETA ZA NELASTNIKE GOZDA: https://www.1ka.si/a/296363