V sklopu CRP projekta smo izvedli izvajanje ankete med člani strojnih krožkov Slovenije. Strojni krožki so oblika rabe strojev med kmetijami, ki temelji na medsebojni sosedski pomoči. So organizirana oblika medsosedske pomoči in prostovoljna združenja kmetov nekega dovolj velikega območja na društveni osnovi. Sodelovanje pri uporabi  kmetijske tehnike se razširi na območje celega krožka. Člani krožka ponudijo proste zmogljivosti  strojev, ki jih sicer uporabljajo na svojih kmetiji, drugim članom.

V anketo smo vključili naslednje strojne krožke: Bled, Burja, Domžale, Drava, Klas-Lenart, Kmetovalec, Litija, Ljubljana Vzhod, Ljutomer Križevci, Temenica/Mirna, Murska sobota, Novo mesto, Orač, Ormož, Posestnik, Pšata Bistrica, Radlje, Savinjska dolina, Sejalec, Šaleška dolina, Slovenske Konjice, Urban, in Društvo lastnikov gozdov Vrhe – Vremščica, Zgornja Savinjska Dolina ter Žetalanec. Med člane strojnih krožkov smo razdelili 654 anket. Prejeli smo 393 izpolnjenih anket.

Člane strojnih krožkov smo najprej vprašali o tem ali so lastniki gozda ter ali opravljajo storitve v gozdovih. Izmed vseh članov je 77,4 % lastnikov gozdov, 20,1 % pa jih nima v lasti gozda.

Izmed tistih, ki so lastniki gozda, jih storitve v gozdovih opravlja 48 %. Izmed tistih, ki pa niso lastniki gozda, jih pa samo 20 % opravlja storitve v gozdarstvu.

V nadaljnjo analizo bomo vzeli samo tiste, ki so lastniki gozda in/ali opravljajo storitve v gozdarstvu. Celotne ugotovitve ankete bomo predstavili v prihodnje.