V sklopu ciljnega raziskovalnega projekta Razvoj kazalnikov in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev je bila narejena tudi diplomska naloga avtorja Martina Kende. Izvleček diplomske naloge z naslovom Analiza delovanja strojnega krožka Gorjan kot oblike medsosedske pomoči lastnikov gozdov je objavljen v nadaljevanju.

Lastniki gozdov se povezujejo v različne organizacijske oblike, med katerimi so tudi strojni krožki (SK). To so združenja za medsosedsko pomoč, preko katerih lahko njihovi člani opravljajo storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, pri tem pa so oproščeni davka na dodano vrednost. V raziskavi je bilo preučevano delovanje SK Gorjan od njegove ustanovitve leta 1998 do 2018, ko je deloval že 20 let. Naključno so bili izbrani in anketirani člani SK (n = 44) s ciljem, da se analizira, kdo so člani, kako koristijo možnosti, ki jim jih ponuja združevanje v SK, s katerimi težavami se soočajo, kakšna je njihova opremljenost z mehanizacijo, ter njihovo zadovoljstvo in pripravljenost na izboljšanje delovanja oziroma profesionalizacijo SK. Ugotovljeno je bilo, da so člani po večini starejši od 50 let, so lastniki tudi kmetijskih površin ter so dobro (profesionalno) opremljeni z mehanizacijo. Člani so zadovoljni tako z delovanjem kot tudi z vodstvom SK. Hkrati je bilo ugotovljeno, da člani le v manjši meri izkoriščajo možnosti, ki jim jih ponuja SK in da so profesionalizaciji SK naklonjeni le v manjši meri oziroma bi le nekoliko nadgradili obstoječe delovanje. Velike možnosti, ki jih združevanje v obliki SK še ponuja tako ostajajo neizkoriščene. Profesionalizacija oziroma boljše delovanje SK bi bilo možno ob večji podpori države.

Celotna diplomska naloga je dostopna na tej povezavi: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=127847&lang=slv