Struktura projekta

Projekt je zgrajen iz petih med seboj tesno povezanih delovnih sklopov (DS). Delovni sklopi potekajo pogosto istočasno. Delimo jih v vsebinske delovne sklope (DS2, DS3 in DS4) ter DS v podporo izvedbi in promociji projekta (DS1 in DS5).

Delovni sklopi projekta so:

DS1: Koordinacija

DS2: Zbiranja podatkov o stanju na področju izvajanja del v gozdovih;

DS3: Izvajalci del v gozdovih;

DS4: Ukrepi Programa razvoja podeželja

DS5: Prenos znanja in (eksterna) komunikacija z javnostmi.

 

 

Slika 1              Struktura projekta