Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih
Sep02

Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih

Z namenom ugotoviti stanje na področju izvajanja poseka in spravila v zasebnih gozdovih, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v okviru CRP projekta »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev«, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v septembru 2019 izvedli obširno anketiranje med naključnimi gospodinjstvi na področju celotne...

Preberi več
Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja
Avg31

Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja

Z namenom ugotoviti vpliv oziroma uspešnost ukrepov Programa razvoja podeželja (PRP) na profesionalizacijo gozdarskih del in ponudbe gozdarskih storitev ter varnost pri delu v gozdu, smo v okviru CRP projekta izvedli pilotno raziskavo med prejemniki PRP sredstev. Za potrebe te raziskave smo pripravili dva anketna vprašalnika in sicer je bil prvi namenjen prejemnikom sredstev v obdobju 2007-2013 in drugi 2014-2018. Na izbranem vzorcu...

Preberi več
Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020
Avg24

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Program razvoja podeželja 2014-2020 za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Sloveniji financira en ukrep, in sicer ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov: podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ter podukrep M08.6: podpora za naložbe v gozdarske...

Preberi več
Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013
Jul10

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Program razvoja podeželja 2007-2013 je za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev financiral en ukrep in sicer ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Ukrep je podprl naložbe v zasebne gozdove za: A – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in B – naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa. Pri naložbah tipa B, kjer so bile upravičene tri...

Preberi več
Analiza izvajanja gozdarskih del med člani strojnih krožkov
Maj21

Analiza izvajanja gozdarskih del med člani strojnih krožkov

V sklopu CRP projekta smo izvedli izvajanje ankete med člani strojnih krožkov Slovenije. Strojni krožki so oblika rabe strojev med kmetijami, ki temelji na medsebojni sosedski pomoči. So organizirana oblika medsosedske pomoči in prostovoljna združenja kmetov nekega dovolj velikega območja na društveni osnovi. Sodelovanje pri uporabi  kmetijske tehnike se razširi na območje celega krožka. Člani krožka ponudijo proste...

Preberi več