A system for quality assessment of forestry contractors
Mar02

A system for quality assessment of forestry contractors

V reviji CROJFE – Croatian journal of forest engineering (Vol 42, No. 1) smo objavili izvirni znanstveni članek z naslovom “A system for quality assessment of forestry contractors” avtorjem Matevž Triplat in dr. Nike Krajnc. Članek je v angleškem jeziku. Članek je bil pripravljen v sklopu projekta “Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev”. Povzetek članka: Skilled...

Preberi več
Povečanje izkoriščanja potenciala gozdov s pomočjo Programa razvoja podeželja
Dec17

Povečanje izkoriščanja potenciala gozdov s pomočjo Programa razvoja podeželja

Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP). To je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica EU opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in...

Preberi več
Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih
Sep02

Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih

Z namenom ugotoviti stanje na področju izvajanja poseka in spravila v zasebnih gozdovih, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v okviru CRP projekta »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev«, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v septembru 2019 izvedli obširno anketiranje med naključnimi gospodinjstvi na področju celotne...

Preberi več
Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja
Avg31

Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja

Z namenom ugotoviti vpliv oziroma uspešnost ukrepov Programa razvoja podeželja (PRP) na profesionalizacijo gozdarskih del in ponudbe gozdarskih storitev ter varnost pri delu v gozdu, smo v okviru CRP projekta izvedli pilotno raziskavo med prejemniki PRP sredstev. Za potrebe te raziskave smo pripravili dva anketna vprašalnika in sicer je bil prvi namenjen prejemnikom sredstev v obdobju 2007-2013 in drugi 2014-2018. Na izbranem vzorcu...

Preberi več
Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020
Avg24

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Program razvoja podeželja 2014-2020 za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Sloveniji financira en ukrep, in sicer ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov: podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ter podukrep M08.6: podpora za naložbe v gozdarske...

Preberi več